Hạt điều rang củi 500g

Hạt điều rang củi 500g

Muối kiến vàng 25gr

Muối kiến vàng 25gr

Bò một nắng Krong Pa 1kg

Bò một nắng Krong Pa 1kg