• Địa chỉ

    Pleiku, Gia Lai

  • Số điện thoại

    0918 422 248

  • Email

    6gemvn@gmail.com